Thuật ngữ “301 redirect”

Thuật ngữ “301 redirect” ám chỉ một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt. Khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ mới. Thuật ngữ ” 301 redirect ” là gì?…
Thuật ngữ Ad Network

Ad Network – Advertising Network là một mạng kết nối các nhà quảng cáo đến các trang web mà muốn lưu trữ quảng cáo. Thuật ngữ Ad Network là gì? Ad Network – Advertising Network là một mạng kết nối…
Thuật ngữ AdSense

AdSense là một dịch vụ quảng cáo của Google. Người viết web hay thậm chí là cả blog có thể đăng ký vào chương trình này để đăng các quảng cáo. AdSense là gì? AdSense là một dịch vụ quảng…
Thuật ngữ Advertiser

Advertiser là một hình thức truyền thông tiếp thị được sử dụng để khuyến khích, thuyết phục để tiếp tục thực hiện những thao tác khiến tăng cao tỷ lệ chuyển đổi cho các webmaster. Advertiser là gì? Thuật ngữ…
Thuật ngữ Adwords

Adwords là thuật ngữ nói về hệ thống quảng cáo mà các webmaster giao dịch với Google, cho phép các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Adwords là gì? Adwords – Google…
Thuật ngữ Affiliate Marketing

Affiliate marketing là hình thức tiếp thị qua đại lý, là hình thức một Website liên kết với các site khác (đại lý) để bán sản phẩm/dịch vụ. Thuật ngữ Affiliate Marketing là gì? Affiliate marketing là hình thức Tiếp thị qua…
Thuật ngữ Algorithm

Algorithm hay còn được gọi là Thuật toán, là một hệ thống các quy trình giải quyết giữ liệu theo một trật tự được lập trình bởi những thông số nhất định. Thuật ngữ Algorithm là gì? Algorithm hay còn…
Thuật ngữ Anchor text

Thuật ngữ Anchor text ám chỉ một đoạn văn bản được tối ưu hoặc không dùng để gắn thuộc tính liên kết và được người dùng sử dụng để tạo liên kết giữa các website với nhau. Anchor text là…
Thuật ngữ Articles

Articles là một thuật ngữ ám chỉ bài viết đơn lẻ trên một blog hoặc website. Articles là gì? Articles là một thuật ngữ ám chỉ bài viết đơn lẻ trên một blog hoặc website. Ví dụ bạn đang đọc…
Thuật ngữ Audience Segmentation

Audience Segmentation nghĩa là phân khúc người dùng. Việc này bạn có thể dựa trên kinh nghiệm của mình hoặc các công cụ hỗ trợ phân tích Website để thực hiện. Audience segmentation là gì? Audience segmentation nghĩa là phân khúc…