Thuật ngữ Advertiser

Advertiser là một hình thức truyền thông tiếp thị được sử dụng để khuyến khích, thuyết phục để tiếp tục thực hiện những thao tác khiến tăng cao tỷ lệ chuyển đổi cho các webmaster. Advertiser là gì? Thuật ngữ…
Thuật ngữ Adwords

Adwords là thuật ngữ nói về hệ thống quảng cáo mà các webmaster giao dịch với Google, cho phép các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Adwords là gì? Adwords – Google…
Thuật ngữ Black hat

Black hat ám chỉ các phương pháp kĩ thuật SEO không chính thống được dùng bởi các webmaster, giúp qua mặt công cụ tìm kiếm nhằm tăng thứ hạng trang web. Black hat là gì? Black hat ám chỉ các…