Thuật ngữ “301 redirect”

Thuật ngữ “301 redirect” ám chỉ một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt. Khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ mới. Thuật ngữ ” 301 redirect ” là gì?…
Thuật ngữ AdSense

AdSense là một dịch vụ quảng cáo của Google. Người viết web hay thậm chí là cả blog có thể đăng ký vào chương trình này để đăng các quảng cáo. AdSense là gì? AdSense là một dịch vụ quảng…
Thuật ngữ Bloger

Bloger là thuật ngữ ám chỉ về một người thực hiện các hoạt động như viết bài, đăng tải hỉnh ảnh, video nhằm tạo nội dung cho một Blog. Blogger là gì? Bloger là thuật ngữ ám chỉ về một…
Thuật ngữ Display Advertising

Display Advertising là một loại quảng cáo hiển thị mà thường có chứa các biểu tượng như: hình ảnh, bản đồ vị trí, các mặt hàng… Display Advertising là gì? Display Advertising là một loại quảng cáo hiển thị mà…
Thuật ngữ Geo tagging

Geo tagging là thẻ meta thông tin vị trí hoặc địa chỉ doanh nghiệp trên trang web. Với sự gia tăng của nhu cầu sử dụng thiết bị di động có khả năng truy cập Internet. 1. Geo tagging là…
Thuật ngữ Hot linking

Hot linking hoặc trộm cắp băng thông là việc tạo những liên kết trực tiếp đến các tập tin của một trang web của người khác mà chưa được chủ sở hữu của trang web đó cho phép. Hot linking…