Thuật ngữ “301 redirect”

Thuật ngữ “301 redirect” ám chỉ một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt. Khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ mới. Thuật ngữ ” 301 redirect ” là gì?…