Thuật ngữ Advertiser

Advertiser là một hình thức truyền thông tiếp thị được sử dụng để khuyến khích, thuyết phục để tiếp tục thực hiện những thao tác khiến tăng cao tỷ lệ chuyển đổi cho các webmaster. Advertiser là gì? Thuật ngữ…