Thuật ngữ Algorithm

Algorithm hay còn được gọi là Thuật toán, là một hệ thống các quy trình giải quyết giữ liệu theo một trật tự được lập trình bởi những thông số nhất định. Thuật ngữ Algorithm là gì? Algorithm hay còn…