Thuật ngữ Negative match

Thuật ngữ Negative Match là để ám chỉ phương thức lựa chọn trong quá trình quảng cáo Google AdWord, đó là kết hợp phủ định từ khoá Negative match là gì? Thuật ngữ Negative Match là để ám chỉ phương…