Thuật ngữ Link rot

Link rot là một thuật ngữ ám chỉ số lượng link hỏng của một mạng lưới link thuộc website đang tăng lên thêm thời gian. Link rot có tác động không tốt đối với việc duy trì hay tăng thứ…
Thuật ngữ Link validator

Link validator là một thuật ngữ dùng để chỉ những phần mềm phân tích, kiểm tra tình trạng hoạt động của các liên kết trong một trang web. Khi làm SEO nếu website có nhiều liên kết hỏng thì sẽ…