Thuật ngữ PageRank là gì?

PageRank là một thuật toán phân tích liên kết được sử dụng bởi Google nhằm xác định tầm quan trọng của một trang web PageRank là gì? Chắc hẳn các nhà đầu tư SEO đã hỏi câu hỏi này khá nhiều…