Thuật ngữ Blog

Blog là một thuật ngữ ám chỉ những trang web có thông tin được công bố trên World Wide Web và bao gồm các mục riêng biệt. Blog là gì? Blog là một thuật ngữ ám chỉ những trang web…
Thuật ngữ Feed

Feed là thuật ngữ ám chỉ một định dạng dữ liệu được sử dụng để cung cấp cho người dùng những nội dung được cập nhật thường xuyên. Feed là gì? Feed là thuật ngữ ám chỉ một định dạng…
Thuật ngữ Geo tagging

Geo tagging là thẻ meta thông tin vị trí hoặc địa chỉ doanh nghiệp trên trang web. Với sự gia tăng của nhu cầu sử dụng thiết bị di động có khả năng truy cập Internet. 1. Geo tagging là…