Thuật ngữ Geo tagging

Geo tagging là thẻ meta thông tin vị trí hoặc địa chỉ doanh nghiệp trên trang web. Với sự gia tăng của nhu cầu sử dụng thiết bị di động có khả năng truy cập Internet. 1. Geo tagging là…
Thuật ngữ Hot linking

Hot linking hoặc trộm cắp băng thông là việc tạo những liên kết trực tiếp đến các tập tin của một trang web của người khác mà chưa được chủ sở hữu của trang web đó cho phép. Hot linking…
Các yếu tố trong Onpage

Những yếu tố trong Onpage là những yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình nâng thứ hạng từ khoá trên bảng công cụ tìm kiếm. Có thể nói việc tối ưu các yếu tố trong Onpage tốt chính…