Thuật ngữ Exact match

Thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một cách chính xác từ khoá trong quảng cáo Google AdWord. Exact match là gì? Không như thuật ngữ Phrase match và Broad match, thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một…