Thuật ngữ Forum seeding

Forum seeding là hình thức truyền thông trên các phương tiện truyền thông online, như các diễn đàn, mạng xã hội…,nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Forum seeding là gì? Forum seeding là hình thức truyền thông…