Thuật ngữ Bid

Trong quảng cáo pay-per-click, Bid là mức phí đấu giá mà một nhà quảng cáo phải trả cho mỗi lần người dùng nhấp chuột vào mẫu quảng cáo của họ. Bid là gì? Trong quảng cáo pay-per-click, Bid là mức phí…