Thuật ngữ Comments

Comments có nghĩa là ý kiến phản hồi. Comments là nơi bạn dùng để bày tỏ ý kiến của bạn về một bài viết nào đó của chủ Blog. Comments là gì? Comments có nghĩa là Ý kiến phản hồi.…
Thuật ngữ Forum seeding

Forum seeding là hình thức truyền thông trên các phương tiện truyền thông online, như các diễn đàn, mạng xã hội…,nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Forum seeding là gì? Forum seeding là hình thức truyền thông…
Thuật ngữ Link juice

Thuật ngữ Link Juice là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong cuộc chiến thứ hạng giữa các website. Google cho rằng Link juice là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của từng…