Thuật ngữ Bloger

Bloger là thuật ngữ ám chỉ về một người thực hiện các hoạt động như viết bài, đăng tải hỉnh ảnh, video nhằm tạo nội dung cho một Blog. Blogger là gì? Bloger là thuật ngữ ám chỉ về một…
Thuật ngữ Blogroll

Blogroll là danh sách các liên kết đến các Blog mà các Blogger yêu thích. Một danh sách Blog thường được nằm trong sidebar của Blog. 1. Blogroll là gì? Blogroll là danh sách các liên kết đến các Blog…
Thuật ngữ Bookmark

Thuật ngữ Bookmark ám chỉ về một liên kết đã được lưu vào một danh sách các liên kết trong trang Web. Bookmark là gì? Thuật ngữ Bookmark ám chỉ về một liên kết đã được lưu vào một danh…