Update chức năng Links to your site trong Google Webmaster Tools

Update chức năng Links to your site trong Google Webmaster Tools

Hướng dẫn Update chức năng Links to your site trong Google Webmaster Tools. Mời các bạn theo dõi!

Chức năng “Links to your site” trong Google Webmaster Tools (WT) vừa có sự thay đổi lớn, cung cấp nhiều thông tin hơn cho WM. Trang Overview sẽ hiển thị nhiều thông tin hơn như: Danh sách các site link nhiều nhất, những page nào được link nhiều nhất, những anchor text nào được sử dụng

Update chức năng Links to your site trong Google Webmaster Tools
Ảnh: Update chức năng Links to your site trong Google Webmaster Tools

1. Website nào link nhiều nhất

Danh sách các domain link đến site của bạn theo thứ tự giảm dần

Update chức năng Links to your site - Website nào link nhiều nhất
Ảnh: Update chức năng Links to your site – Website nào link nhiều nhất

Danh sách các domain link đến site của bạn theo thứ tự giảm dần

Google Webmaster Tools còn cho phép bạn xem xét chi tiết số lượng link từ website đó đến các page trên site của bạn, như hình sau:

Update chức năng Links to your site - Website nào link nhiều nhất
Ảnh: Update chức năng Links to your site – Website nào link nhiều nhất

2. Pages nào của bạn được link nhiều nhất

Danh sách các page trên site của bạn được link đến

Update chức năng Links to your site - Pages nào của bạn được link nhiều nhất
Ảnh: Update chức năng Links to your site – Pages nào của bạn được link nhiều nhất

Mỗi pages sẽ liệt kê những domain và số lượng link trên đó đến site của bạn

Update chức năng Links to your site - Pages nào của bạn được link nhiều nhất
Ảnh: Update chức năng Links to your site – Pages nào của bạn được link nhiều nhất

Lời Kết

Với những thông tin mới từ Update chức năng Links to your site trong Google Webmaster Tools mong muốn bạn sẽ hiểu biết tốt hơn về website của mình và định hướng cho Google chính xác hơn nội dung site của bạn muốn thể hiện.


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO > Google Webmaster Tools


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

One Response với "Update chức năng Links to your site trong Google Webmaster Tools"

Bình luận