Thuật ngữ Link rot

Thuật ngữ Link rot

Link rot là một thuật ngữ ám chỉ số lượng link hỏng của một mạng lưới link thuộc website đang tăng lên thêm thời gian.

Link rot có tác động không tốt đối với việc duy trì hay tăng thứ hạng cho một website

Link rot là gì?

Link rot là một thuật ngữ ám chỉ số lượng link hỏng của một mạng lưới link thuộc website đang tăng lên them thời gian. Link rot có tác động không tốt đối với việc duy trì hay tăng thứ hạng cho một website bởi vì càng ngày những yếu tố ghi điểm cho vị trí xếp hạng càng mất đi thì việc mất thứ hạng là điều đương nhiên.

Thuật ngữ Link rot
Ảnh: Thuật ngữ Link rot

Để khắc phục tình trạng Link rot thì các webmaster phải đưa ra chiến lược tối ưu website của mình một kế hoạch chăm sóc link, việc chăm sóc link không chỉ là khắc phục các link hỏng mà còn là việc rỡ bỏ những link kém chất lượng, bổ sung vào những link có chất lượng tốt hơn và hãy luôn nhớ tới Penguin khi thực hiện nhé.

Mời các bạn click Thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO > Thuật ngữ SEO


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận