Thuật ngữ Hyperlink

Thuật ngữ Hyperlink

Hyperlink nó có nghĩa là một siêu liên kết, là nguồn dẫn tài liệu để khi người dùng click vào nó cho phép đi đến một trang khác hoặc một vị trí khác nào đó trên trang.

Hyperlink là gì?

Hyperlink nó có nghĩa là một siêu liên kết, là nguồn dẫn tài liệu để khi người dùng click vào nó cho phép đi đến một trang khác hoặc một vị trí khác nào đó trên trang. Hypertext là văn bản với các siêu liên kết.  Văn bản, nội dung mà bao gồm các siêu liên kết (hyperlink) được gọi là “anchor text

Thuật Ngữ HYPERLINK
Ảnh: Thuật Ngữ HYPERLINK

Ảnh hưởng của Hyperlink có thể thay đổi hệ thống siêu văn bản và đôi khi có thể phụ thuộc vào bản thân của liên kết, ví dụ, trên World Wide Web, hầu hết các siêu liên kết phục vụ cho việc truyền tải tài liệu mục tiêu thay thế các tài liệu được hiển thị.

Mời các bạn click Thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO > Thuật ngữ SEO


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận