Thuật ngữ Blog

Thuật ngữ Blog

Blog là một thuật ngữ ám chỉ những trang web có thông tin được công bố trên World Wide Web và bao gồm các mục riêng biệt.

Blog là gì?

Thuật Ngữ BLOG
Ảnh: Thuật Ngữ BLOG

Blog là một thuật ngữ ám chỉ những trang web có thông tin được công bố trên World Wide Web và bao gồm các mục riêng biệt (“bài viết”) thường hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược (bài viết gần đây nhất xuất hiện đầu tiên) .

Cho đến năm 2009, viết blog thường là công việc của một cá nhân, đôi khi một nhóm nhỏ, và thường bao phủ một chủ đề duy nhất. Cho đến thời gian gần đây “blog nhiều tác giả” (MABs) đã phát triển, với các bài viết được viết và chỉnh sửa bởi số lượng lớn của các tác giả chuyên nghiệp. MABs từ báo chí, phương tiện truyền thông khác, các trường đại học, cố vấn, các nhóm ủng hộ và các tổ chức tương tự chiếm một số lượng ngày càng tăng của lượng truy cập blog.

Blog cũng có thể được sử dụng như một động từ, có nghĩa là để duy trì hoặc thêm nội dung vào một blog. Sự xuất hiện và phát triển của blog vào cuối năm 1990 trùng hợp với sự ra đời của các công cụ xuất bản web mà tạo điều kiện cho việc đăng nội dung do người sử dụng phi kỹ thuật. (Trước đây, kiến thức về công nghệ như HTML và FTP đã được yêu cầu để xuất bản nội dung trên trang web.)

Mời các bạn click Thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO > Thuật ngữ SEO


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận