Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm tự nhiên và quảng cáo của Google

Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm tự nhiên và quảng cáo của Google

Khi mọi người tìm kiếm điều gì đó họ muốn trên Google, họ sẽ tìm thấy hai loại kết quả: kết quả tìm kiếm và quảng cáo AdWords. Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm tự nhiên và quảng cáo của Google như thế nào?

Khi mọi người tìm kiếm điều gì đó họ muốn trên Google, họ sẽ tìm thấy hai loại kết quả: kết quả tìm kiếm và quảng cáo AdWords. Kết quả tìm kiếm xuất hiện dưới dạng liên kết trên các trang kết quả tìm kiếm và không phải là một phần của chương trình quảng cáo của Google. Quảng cáo AdWords xuất hiện trong nhãn “Quảng cáo” và có thể được đặt tại một vài vị trí xung quanh các kết quả tìm kiếm miễn phí. Sử dụng Google Adwords vô cùng hiệu quả trong thời gian đợi từ khóa lên TOP

Các vị trí hiện thị của kết quả tìm kiếm và quảng cáo google
Ảnh 1: Các vị trí hiện thị của kết quả tìm kiếm và quảng cáo của Google
  • Kết quả tìm kiếm: Các kết quả này hiển thị dưới dạng liên kết trên trang tìm kiếm của Google. Bạn cũng có thể xem kết quả có liên quan trên bản đồ liệt kê vị trí doanh nghiệp địa phương, thông tin liên hệ và hướng dẫn chỉ đường. Kết quả tìm kiếm của Google độc lập với các chương trình quảng cáo của Google.
  • Quảng cáo AdWords: Những quảng cáo này xuất hiện trong nhãn “Quảng cáo” dọc theo, bên trên hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm miễn phí. Nếu bạn chưa phải là nhà quảng cáo AdWords nhưng muốn hiển thị quảng cáo tại đây, bạn có thể đăng ký trên trang chủ AdWords.

Dưới đây là tổng quan nhanh để giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa hai loại kết quả:

Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm và quảng cáo của Google
Ảnh 2: Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm và quảng cáo của Google

Các bài viết hay về ” Google Adword ” bạn có thể tham khảo:


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO Online Marketing


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận