Sử dụng tùy chọn đối sánh từ khóa – Google Adwords

Sử dụng tùy chọn đối sánh từ khóa – Google Adwords

Sử dụng tùy chọn đối sánh từ khóa giúp chiến dịch quảng cáo của nhà quảng cáo tiết kiệm chi phí cũng như đạt hiệu quả cao trong chiến dịch.

1. Sử dụng tùy chọn đối sánh từ khóa – Google Adwords

  • Sử dụng tùy chọn đối sánh cùng với từ khóa để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào có thể kích hoạt quảng cáo của bạn.
  • Khi chọn loại đối sánh phù hợp cho từ khóa, goongle thường khuyên nên bắt đầu bằng đối sánh rộng để tối đa hóa tiềm năng hiển thị quảng cáo của bạn trên tìm kiếm có liên quan.
  • Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để theo dõi xem biến thể từ khóa nào đã kích hoạt quảng cáo của bạn.

2. Các loại hình đối sánh

Các loại hình đối sánh từ khóa trong Adwords
Hình: Các loại hình đối sánh từ khóa trong Adwords

Loại đối sánh từ khóa giúp kiểm soát những tìm kiếm nào có thể kích hoạt quảng cáo của bạn.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng đối sánh rộng để hiển thị quảng cáo của bạn cho đối tượng rộng hoặc bạn có thể sử dụng đối sánh chính xác để tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể.

Nhìn chung, tùy chọn đối sánh từ khóa càng rộng, tiềm năng lưu lượng truy cập quảng cáo có càng nhiều. Ngược lại, tùy chọn đối sánh từ khóa càng hẹp, từ khóa sẽ càng có liên quan đến tìm kiếm của người dùng. Hiểu những khác biệt này có thể giúp bạn trong việc chọn tùy chọn đối sánh từ khóa phù hợp và có thể giúp bạn cải thiện lợi tức đầu tư.

3. Giới thiệu các loại đối sánh từ khóa

Mỗi loại đối sánh, được chỉ định bằng một biểu tượng đặc biệt, sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị cho tìm kiếm của khách hàng theo những cách khác nhau.
Biểu đồ bên dưới đóng vai trò như lời giới thiệu về các loại đối sánh khác nhau, theo thứ tự từ rộng đến hẹp. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về mỗi tùy chọn trong các phần bên dưới.

Loại đối sánh Biểu tượng đặc biệt Từ khóa mẫu Quảng cáo có thể hiển thị trên các tìm kiếm  Tìm kiếm mẫu
Đối sánh rộng không có mũ dành cho nữ bao gồm lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác mua mũ quý bà
Công cụ sửa đổi đối sánh rộng +từ khóa +mũ +dành+cho +nữ chứa cụm từ đã được sửa đổi (hoặc các biến thể gần giống, nhưng không đồng nghĩa), theo thứ tự bất kỳ dành cho mũ nữ
Đối sánh cụm từ “từ khóa” “mũ dành cho nữ” là cụm từ và các biến thể gần giống của cụm từ đó mua mũ dành cho nữ
Đối sánh chính xác [từ khóa] [mũ dành cho nữ] là cụm từ chính xác và các biến thể gần giống của cụm từ chính xác đó mũ dành cho nữ
Đối sánh phủ định -từ khóa -nữ là tìm kiếm không có cụm từ đó mũ bóng chày

Các bài viết hay về ” Google Adword ” bạn có thể tham khảo:


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO Online Marketing


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận