Sơ đồ trang web

Sơ đồ trang web hay còn gọi là sitemap là một trong những khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng trong quá trình tìm hiểu về SEO. Sitemap là gì? Sitemap hay còn gọi cái tên khác là sơ…