Khảo sát PageRank và PA

Hiện nay các SEOer thường đánh giá một webpage dựa trên 2 thông số chủ yếu là PageRank và PA Để đánh giá một cách khách quan 2 thông số này tôi tiến hành đo PageRank và PA trên các website.…