Robots.txt và Meta Robots.txt

Robots.txt và Meta Robots.txt

Robots.txt cùng với Title Tag, Meta Description, On-Page Factors, Duplicate Content, HTTP Status Codes là những khái niệm vô cùng quan trọng mà các SEOer cần tìm hiểu khi làm SEO.

Robots.txt là gì?

Robots.txt hay The robots exclusion protocol (REP) là một file text mà người quản trị web tạo ra để hướng dẫn robot (bọ tìm kiếm của công cụ tìm kiếm) làm thế nào để thu thập dữ liệu và index các pages trên trang web của họ.

– Mẫu code

Chặn tất cả robot với tất cả các nội dung User-agent: *
Disallow: /
Chặn 1 robot với 1 folder User-agent: Googlebot
Disallow: /no-google/
Chặn 1 robot với 1 trang User-agent: Googlebot
Disallow: /no-google/blocked-page.html
Cho phép 1 robot vào 1 trang User-agent: *
Disallow: /no-bots/block-all-bots-except-rogerbot-page.html
User-agent: rogerbot
Allow: /no-bots/block-all-bots-except-rogerbot-page.html
Thông số sitemap User-agent: *
Disallow:
Sitemap: http://www.example.com/none-standard-location/sitemap.xml

– Format tối ưu

Robots.txt cần được đặt ở thư mục gốc của tên miền để có thể phát huy tác dụng
Ví dụ: http:/www.example.com/robots.txt

Khái niệm Robots.txt

Robots Exclusion Protocol (REP) là một nhóm các tiêu chuẩn web để điều chỉnh hành vi Robot Web và lập chỉ mục cho công cụ tìm kiếm. REP bao gồm những điều sau đây:
 • REP xuất hiện năm 1994, trở nên phổ biến hơn năm 1997, dùng để xác định chỉ thị thu thập thông tin cho robots.txt. Một số công cụ tìm kiếm hỗ trợ phần mở rộng như mô hình URL (thẻ wild).
 • Từ năm 1996, REP được mở rộng để xác định các chỉ thị chỉ mục (REP tags) để sử dụng trong các yếu tố meta robot, còn được gọi là “robot meta tag.” Khi đó, công cụ tìm kiếm hỗ trợ thêm thẻ REP với một Tag-X-Robots. Người quản trị web có thể sử dụng REP tag trong tiêu đề HTTP của các nguồn tài nguyên không phải HTML như tài liệu PDF hoặc hình ảnh.
 • Từ năm 2005, phiên bản Microformat rel-nofollow để xác định xem công cụ tìm kiếm nên xử lý thế nào với các liên kết có thuộc tính REL của một phần tử chứa giá trị “nofollow.”

– Robots Exclusion Protocol Tags

Áp dụng cho thẻ URI, REP (noindex, nofollow, unavailable_after) điều chỉnh việc robot index, và trong một số trường hợp (nosnippet, noarchive, noodp) thậm chí dùng để truy vấn bộ máy tìm kiếm trong thời gian chạy một truy vấn tìm kiếm. Khác với chỉ thị cho Google Spider , mỗi công cụ tìm kiếm hiểu thẻ REP theo một cách khác nhau. Ví dụ: Google thậm chí còn xóa danh sách URL-only và tài liệu tham khảo ODP trên SERPs của họ khi một resource được đánh dấu “noindex”. Nhưng Bing đôi khi lại liệt kê các tài liệu tham khảo khác đối với các URL bị cấm trên SERPs. Khi thẻ REP có thể được sử dụng trong các yếu tố META của nội dung X / HTML cũng như trong các HTTP header của bất kỳ đối tượng web nào, cần tránh các chỉ thị xung đột trong các yếu tố META.

– Microformats

Cách hiển thị Index theo hình thức trang đặc biệt Microformats sẽ bỏ qua các cài đặt cho các phần tử HTML ở trên trang. Phương pháp này đòi hỏi phải có kỹ năng lập trình và hiểu biết tốt về các máy chủ web và giao thức HTTP.

– Mô hình kết hợp

Google và Bing đều sử dụng hai biểu thức thông thường mà có thể được sử dụng để xác định các trang hoặc thư mục con muốn loại trừ. Hai ký tự là dấu hoa thị (*) và dấu hiệu đồng đô la ($).

 • * Là một ký tự đại diện đại diện cho chuỗi ký tự bất kỳ
 • $ Phù hợp với kết thúc của URL

– Công khai thông tin

Công khai thư mục robots.txt – Hãy biết rằng file robots.txt là một tập tin công bố công khai. Người quản trị web có thể công khai cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy những thư mục mà họ không muốn bị thu thập dữ liệu.

Điều này có nghĩa là nếu bạn có thông tin người dùng nhưng không muốn công khai tìm kiếm, bạn nên sử dụng phương pháp an toàn hơn để giữ khách truy cập xem bất kỳ trang nào bí mật mà không muốn lập chỉ mục (chẳng hạn như mật khẩu bảo vệ).

– Quy định quan trọng

 • Trong hầu hết các trường hợp, robot meta với các thông số “noindex, follow” nên được sử dụng như một cách để hạn chế thu thập thông tin hoặc chỉ số index.
 • Điều quan trọng cần lưu ý rằng các trình thu thập thông tin độc hại có khả năng hoàn toàn bỏ qua robots.txt và như vậy, giao thức này không tạo được một cơ chế bảo mật tốt.
 • Chỉ dùngmột “Disallow:” cho 1 dòng – cho mỗi URL.
 • Mỗi tên miền phụ của một tên miền gốc sẽ sử dụng các tập tin robots.txt khác nhau.
 • Google và Bing chấp nhận hai nhân vật biểu hiện cụ thể thường xuyên để loại trừ mẫu (* và $).
 • Các tên tập tin robots.txt là trường hợp nhạy cảm. Hãy sử dụng “robots.txt”, chứ không phải Robots.TXT “.
 • Khoảng trắng không được chấp nhận để thể hiện cách tách các tham số truy vấn. Ví dụ, “/ category / / trang sản phẩm” sẽ không được chấp nhận bởi robots.txt.

Áp dụng tốt nhất trong SEO

– Chặn trang (Blocking page)

Có một số cách để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm truy cập một tên miền nhất định:
Sử dụng Robost.txt để chặn trang
Ảnh: Sử dụng Robost.txt để chặn trang

Chặn với Robots.txt

Điều này nói cho Google Spider không nên thu thập dữ liệu URL được nhắc tới, nhưng cũng nói cho Google Spider rằng có thể giữ cho các trang trong chỉ mục và hiển thị nó trong trong kết quả. (Xem hình ảnh của trang kết quả của Google bên dưới)

Chặn bằng Meta ngăn lập chỉ mục (Block with Meta NoIndex)

Điều này cho cho phép có thể truy cập, nhưng không được phép để hiển thị các URL trong trang kết quả. (Đây là phương pháp được đề nghị)

Chặn bởi Nofollowing Liên kết (Block by Nofollowing Links)

Đây gần như là cách làm kém hiệu quả nhất. Bởi vì vẫn có thể cho các công cụ tìm kiếm khám phá các trang theo những cách khác. (Thông qua thanh công cụ trình duyệt, các liên kết từ các trang khác, analytics, …)

– Tại sao sử dụng Robots Meta lại tốt hơn robots.txt

Dưới đây là một ví dụ về tập tin robots.txt của trang about.com. Chú ý rằng chúng đang chặn thư mục /library/nosearch/

 Tại sao sử dụng Robots Meta lại tốt hơn robots.txt
Ảnh: Tại sao sử dụng Robots Meta lại tốt hơn robots.txt

Bây giờ nhận thấy điều gì sẽ xảy ra khi URL được tìm kiếm trong Google.

Tại sao sử dụng Robots Meta lại tốt hơn robots.txt
Ảnh: Tại sao sử dụng Robots Meta lại tốt hơn robots.txt

Google có 2.760 kết quả từ thư mục “disallowed”. Google Spider đã không thu thập thông tin các URL, do đó, nó xuất hiện như một URL chứ không phải là một danh sách kết quả bình thường..

Điều này sẽ trở thành một lỗi khi các trang này tích lũy liên kết. Nhiều trang có thể tích lũy liên kết và truy vấn độc lập số liệu khác xếp hạng (như popularity and trust), nhưng các trang này không thể vượt qua bất kỳ trang nào khác vì các liên kết đó không bao giờ nhận được thu thập thông tin.

Google không thể nhìn thấy liên kết
Ảnh: Google không thể nhìn thấy liên kết

Điều này có nghĩa là để loại trừ các trang cá nhân từ các chỉ số công cụ tìm kiếm, meta tag noindex thực sự vượt trội hơn so với robots.txt.

– Công cụ liên quan

mozBar
mozBar giúp xem các số liệu có liên quan SEO khi bạn lướt web được dễ dàng hơn.

Tài liệu tham khảo thêm

Robots Exclusion Protocol
Nguồn thông tin chính thức về Robots Exclusion Protocol.
W3 và Robots Exclusion Protocol
Tài liệu chính thức về Robots Exclusion của W3

Hãy cùng tham khảo các bài viết trong Case Study hướng dẫn hoc SEO khác tại seo.faq.edu.vn


SEO FAQ > Học SEO >  Học SEO nâng cao


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc seo o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   Seo Offpage

Chia sẻ bài viết

Bình luận