Hướng dẫn cách tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến của bạn

Hướng dẫn cách tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến của bạn

Trước khi bắt đầu quảng cáo với AdWords, bạn sẽ muốn tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến của mình. Chúng tôi đã đưa ra 6 cụm từ quan trọng cho các nhà quảng cáo mới như bạn.

Bạn mới làm quen với quảng cáo trực tuyến? Trước khi bắt đầu quảng cáo với AdWords, bạn sẽ muốn tạo từ vựng trực tuyến của mình. Chúng tôi đã đưa ra 6 cụm từ quan trọng cho các nhà quảng cáo mới như bạn. Vì các cụm từ ở đây được tạo dựa trên một cụm từ khác, hãy cố gắng đọc chúng theo thứ tự. Khi bạn hoàn tất, bạn sẽ thấy các cụm từ được đưa vào ngữ cảnh với công ty cho thuê kayak hư cấu ở California.

1. Cụm từ tìm kiếm:

Định nghĩa: Các từ hoặc cụm từ mà mọi người sử dụng khi tìm kiếm trực tuyến. Bản chất của thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ muốn tìm.
Còn được gọi là: cụm từ tìm kiếm và truy vấn tìm kiếm
Ví dụ:

Hướng dẫn cách tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến của bạn
Ảnh 1: Hướng dẫn cách tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến của bạn

2. Chiến dịch:

Định nghĩa: Kế hoạch của bạn để hiển thị quảng cáo cho những người có nhiều khả năng muốn dịch vụ của bạn nhất. Chiến dịch kết hợp các yếu tố sau đây để giúp quảng cáo của bạn
hiển thị cho đúng người vào đúng thời điểm:

  • Từ khóa: Cụm từ tìm kiếm mà bạn nghĩ rằng khách hàng có thể sử dụng khi tìm kiếm điều gì đó có liên quan đến dịch vụ của bạn.
  • Quảng cáo: Thông điệp duy nhất về hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Quảng cáo có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video, miễn là bạn mô tả dịch vụ của mình, bao gồm các điểm bán hàng quan trọng và cho khách hàng biết cách phản hồi.
  • Phương pháp nhắm mục tiêu: Các điều kiện cho thời điểm hiển thị quảng cáo của bạn, chẳng hạn như vị trí, ngôn ngữ và hơn thế nữa.

Ví dụ:
Từ khóa: cho thuê kayak, cho thuê kayak CA, cửa hàng kayak.
Quảng cáo:

Mẫu quảng cáo trong chiến dịch
Ảnh 2: Mẫu quảng cáo trong chiến dịch

3. Không phải trả tiền so với quảng cáo:

Định nghĩa: Google chia các kết quả tìm kiếm thành hai loại danh sách:
  • Không phải trả tiền: Danh sách các trang web đối sánh với cụm từ tìm kiếm của người nào đó. Không ai phải trả tiền để trang web của họ hiển thị trong các kết quả này.
  • Quảng cáo: Danh sách quảng cáo đối sánh với cụm từ tìm kiếm của người nào đó. Nhà quảng cáo có thể trả tiền để quảng cáo của họ hiển thị dựa trên các từ khóa và các phương pháp nhắm mục tiêu mà họ đã chọn và các quảng cáo mà họ đã tạo.
Quảng cáo còn được gọi là: kết quả phải trả tiền
Ví dụ:
Không phải trả tiền so với quảng cáo
Ảnh 3: Hướng dẫn cách tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến của bạn

4. Số lần hiển thị

Định nghĩa: Số lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang web, ứng dụng trên điện thoại di động hoặc bất kỳ nơi nào khác mà quảng cáo hiển thị. Số lần hiển thị là một đơn vị đo lường, giống như quảng cáo truyền hình có số lượng xem bộ truyền hình và quảng cáo tạp chí có số lượng ấn bản đã bán.Còn được gọi là: số lần hiển thị quảng cáo
Ví dụ:

Số lần hiển thị trong Google Adwords
Ảnh 4: Số lần hiển thị trong Google Adwords

5. CPC Trung bình hoặc giá mỗi nhấp chuột trung bình:

Định nghĩa: Giá trung bình bạn phải trả mỗi khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn. CPC tr.bình rất hữu ích khi bạn muốn so sánh hiệu suất của các từ khóa, chiến dịch, quảng cáo, v.v… khác nhau.CPC tr.bình =   Chi phí/Số nhấp chuột

Còn được gọi là: trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột
Ví dụ:
Chiến dịch cho thuê kayak này có chi phí là
50 đô la Mỹ và nhận được 25 nhấp chuột quảng cáo.
CPC tr.bình =  50 đô la/25 nhấp chuột

CPC trung bình là 2 đô la.

6. Trang đích:

Định nghĩa:Trang web nơi bạn đưa khách hàng đến sau khi họ đã nhấp vào quảng cáo của bạn. Trang đích nên bao gồm các chi tiết, điểm bán hàng và thông tin khuyến mãi giống
với quảng cáo của bạn.
Ví dụ:
Trang đích Google Adwords
Ảnh 5: Trang đích Google Adwords

Các bài viết hay về ” Google Adword ” bạn có thể tham khảo:


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO Online Marketing


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận