Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords

Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords

Với nhà quảng cáo, việc tuân thủ các nguyên tắc của Google Adwords là vô cùng quan trọng. Các cảnh báo, thông báo của Google sẽ giúp nhà quảng cáo làm việc dễ dàng, hiệu quả hơn trong việc quản lý tài khoản Adwords

Đôi khi Adwords có thông tin chúng tôi muốn bạn xem ngay lập tức. Những thông báo này thường phục vụ một trong ba mục đích sau:

  •  Cảnh báo bạn về vấn đề tiềm ẩn với việc phân phối quảng cáo hoặc thiết lập chiến dịch
  • Thông báo tính năng hoặc cập nhật mới của Adwords
  •  Đề xuất cơ hội để giúp cải thiện hiệu suất chiến dịch của bạn

Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn những thông báo này ngay trong tài khoản Adwords của bạn chỉ tại một nơi. Bạn cũng có thể đặt tùy chọn để nhận chúng qua email.

1. Ví dụ về thông báo

Cảnh báo quan trọng về tài khoản của bạn được chỉ định bằng hình tam giác màu đỏ. Những thông báo này nhằm mục đích giúp giữ cho tài khoản của bạn hoạt động bằng cách cảnh báo bạn về những vấn đề quan trọng như khi quảng cáo của bạn không chạy vì một số lý do hoặc khi thông tin thanh toán của bạn cần được cập nhật.

Thông báo về tính năng hoặc cập nhật hệ thống mới của Adwords được biểu thị bằng biểu tượng “thông tin” màu xanh. Ví dụ: Những thông báo này có thể cho bạn biết về báo cáo mới có sẵn để giúp bạn theo dõi hiệu suất theo cách khác hoặc công cụ mới có thể giúp bạn chọn từ khóa tốt hơn.

Cơ hội để cải thiện hiệu suất tài khoản được biểu thị bằng bóng đèn màu vàng. Những đề xuất này được điều chỉnh cụ thể cho tài khoản của bạn và thường tư vấn hành động mà bạn có thể thực hiện như thêm từ khóa hoặc tùy chọn nhắm mục tiêu có thể giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

2. Xem thông báo trong tài khoản Adwords của bạn.

Cảnh báo quan trọng nhất như những cảnh báo thông báo cho bạn rằng không có quảng cáo nào đang chạy, hiển thị trong thanh màu đỏ ở trên đầu màn hình tài khoản của bạn.
Thông báo quan trọng nhưng không cấp bách được hiển thị trong thanh xem trước gần đầu màn hình của bạn.

Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords
Ảnh 1: Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords
Để xem tất cả thông báo, hãy nhấp vào “Xem tất cả” trong thanh xem trước này để tạo trình đơn thả xuống liệt kê tất cả các thông báo của bạn. Bạn có thể nhấp vào tùy chọn như “Xem” và “Khắc phục” để đến trang cần xử lý vấn đề hoặc nhấp vào “Tìm hiểu thêm” để đọc về vấn đề trong Trung tâm trợ giúp Adwords.
Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords 2
Ảnh 2: Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords

Nếu bạn chỉ có thông báo ưu tiên thấp hơn đang chờ xem, sẽ không có thanh xem trước nhưng bạn sẽ thấy dấu chấm than bên cạnh biểu tượng chuông gần đầu màn hình. Nhấp vào dấu chấm than để xem thông báo.

2. Nhận thông báo qua email

Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn tài khoản để nhận một số thông báo bằng email. Bạn sẽ luôn nhận được các thông báo cảnh báo quan trọng như vấn đề thanh toán và quảng cáo bị từ chối bằng email, nhưng bạn cũng có thể đặt tùy chọn email để nhận các loại thông báo khác qua email.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Adwords của bạn tại https:// Adwords.google.com.vn.
  2. Từ tab Tài khoản của tôi, hãy chọn Cài đặt thông báo.
Nhận thông báo qua email 1
Ảnh 3: Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords
  1. Trong cột “Email”, hãy nhấp vào mũi tên để tạo trình đơn thả xuống cho phép bạn chọn loại thông báo bạn muốn nhận qua email. (Thông báo qua email được gửi đến địa chỉ email trên tài khoản Adwords).
nhận thông báo qua email
Ảnh 4: Hiểu cảnh báo và thông báo trong quản lý tài khoản Adwords

Chia sẻ bài viết

Bình luận