Cách vị trí và từ khóa phối hợp hoạt động – Google Adwords

Cách vị trí và từ khóa phối hợp hoạt động – Google Adwords

Cách vị trí và từ khóa phối hợp hoạt động là những gì mà nhà quảng cáo cần phải hiểu, nắm rõ để từ đấy sử dụng một cách hiệu quả.

Vị trí và từ khóa phối hợp để xác định nơi quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên Mạng hiển thị và số tiền bạn sẽ thanh toán cho quảng cáo. Bạn có thể chọn chỉ hiển thị quảng cáo dựa trên danh sách từ khóa của mình, sử dụng vị trí để điều chỉnh đặt giá thầu của bạn.

Hoặc, bạn có thể sử dụng kết hợp vị trí và từ khóa để tinh chỉnh nơi quảng cáo của bạn có đủ điều kiện hiển thị.

1. Từ khóa hoặc vị trí cho chiến dịch của bạn

Khi bạn tạo chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cho Mạng hiển thị, bạn có thể sử dụng từ khóa, vị trí, chủ đề, danh mục sở thích, tiếp thị lại, độ tuổi hoặc giới tính để hiển thị quảng cáo. Hãy nhớ rằng lựa chọn luôn luôn là của bạn. Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu sử dụng từ khóa cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, bạn luôn có thể thêm vị trí sau, chẳng hạn.

Hoặc, bạn có thể bắt đầu sử dụng từ khóa, thêm vị trí sau và sau đó quyết định ngừng sử dụng các từ khóa hoàn toàn. Dù bằng cách nào, bạn không bắt buộc phải gắn chặt với một lựa chọn.

Để truy cập tất cả các tính năng của Mạng hiển thị và quản lý ngân sách cụ thể cho quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn, bạn có thể muốn tạo chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị – Tất cả các tính năng”. Điều này sẽ hạn chế hiển thị quảng cáo của chiến dịch chỉ cho những người duyệt trang web trên Mạng hiển thị.

Bạn cũng có thể truy cập tất cả các tính năng của Mạng hiển thị khi bạn tạo chiến dịch “Mạng tìm kiếm & hiển thị – Tất cả các tính năng”. Tìm hiểu thêm về loại chiến dịch.

1.1 – Sử dụng vị trí

Bạn có thể muốn sử dụng vị trí cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo nếu bạn muốn chọn vị trí cụ thể để quảng cáo của mình xuất hiện. Điều này có thể giúp bạn quảng bá thương hiệu bằng cách để cho quảng cáo của bạn xuất hiện trên một trang web nhất định hoặc một số nhóm trang web nhất định trên Mạng hiển thị.

Hoặc, bạn có thể muốn tự mình xem xét tất cả vị trí có thể trước khi chọn.

1.2 – Sử dụng từ khóa

Nếu bạn quan tâm nhất đến việc quảng cáo xuất hiện bên cạnh nội dung có liên quan, thì việc sử dụng các từ khóa cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có thể là sự lựa chọn phù hợp với bạn. Ví dụ: nếu bạn đơn giản chỉ muốn quảng cáo xuất hiện trên các trang web về quần vợt, bắt đầu với từ khóa có thể là lựa chọn tốt nhất.

2. Sử dụng từ khóa và vị trí để hiển thị quảng cáo

Khi bạn thêm vị trí và từ khóa vào nhóm quảng cáo để nhắm mục tiêu quảng cáo, bạn hạn chế quảng cáo đến các trang web cụ thể và chỉ hiển thị quang khi nội dung của trang có liên quan đến từ khóa của bạn.

AdWords sẽ tự động tìm các trang trong Mạng hiển thị có nội dung phù hợp với từ khóa của bạn, điều này được gọi là nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh. Nếu một vị trí có nhiều trang web, thì chỉ những trang phù hợp với từ khóa của bạn có thể hiển thị quảng cáo của bạn.

Việc sử dụng từ khóa để tinh chỉnh nhắm mục tiêu cho quảng cáo trên vị trí là một tùy chọn tốt khi bạn đang nhắm mục tiêu các trang web có nhiều nội dung khác nhau, như các trang web tin tức và mạng xã hội. Bằng cách đó, quảng cáo của bạn sẽ có nhiều khả năng xuất hiện tại vị trí có liên quan trên những trang web đó.

Đảm bảo theo dõi hiệu suất quảng cáo của bạn để kiểm tra xem bạn đang thấy kết quả mình muốn.

Lưu ý:
Khi bạn sử dụng vị trí và từ khóa cùng nhau, kết hợp sẽ không ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên Mạng tìm kiếm, mạng này chỉ sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn.

Ví dụ:
Giả sử bạn tạo nhóm quảng cáo với các vị trí được quản lý A, B và C, đồng thời chọn từ khóa hoa hồng đỏ cho chiến dịch của mình.

Quảng cáo của bạn sẽ chỉ xuất hiện trên các vị trí A, B, và C khi nội dung của chúng có liên quan đến hoa hồng đỏ. Vì vậy, nếu hệ thống của google xác định rằng đối sánh cho hoa hồng đỏ chỉ xuất hiện trên A và B, thì quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị trên vị trí C, mặc dù bạn đã chọn vị trí đó. Do vị trí C không có bất kỳ nội dung nào về hoa hồng đỏ, nên không phải là đối sánh theo ngữ cảnh cho từ khóa của bạn.

Bây giờ, giả sử vị trí A là một trang web về hoa, có 100 trang khác nhau: 5 trang về hoa hồng đỏ và 95 trang về các loài hoa khác. Do nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh sẽ xảy ra ở cấp thấp hơn là cấp trang, nên hệ thống của google chỉ có thể xác định 5 trang về hoa hồng đỏ đó là đối sánh tốt cho từ khóa của bạn.

Quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện trên 95 trang còn lại của A nếu những trang đó không phải là đối sánh tốt cho các từ khóa của bạn, ngay cả khi bạn đã nhắm mục tiêu toàn bộ trang web.

3. Cách thức các quảng cáo nhắm mục tiêu vị trí và từ khóa cạnh tranh

3.1 – Vị trí quảng cáo

Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí và quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa cạnh tranh để xuất hiện trên các trang trên Mạng hiển thị dựa trên Xếp hạng quảng cáo. Xếp hạng quảng cáo cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa, cũng như tất cả các quảng cáo khác được nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị, được xác định tùy thuộc vào việc chiến dịch sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) hay đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM).

Sau đây là cách quảng cáo của bạn cạnh tranh dựa trên đặt giá thầu mà quảng cáo đang sử dụng:

  • Một đơn vị quảng cáo có thể hiển thị một hoặc nhiều quảng cáo văn bản hoặc một quảng cáo hiển thị hình ảnh tùy thuộc vào Xếp hạng quảng cáo và kết quả phiên đấu giá.
  • Quảng cáo văn bản sử dụng đặt giá thầu CPC bất kể là quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa hay quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo vị trí cạnh tranh với nhau để xuất hiện trên một đơn vị quảng cáo có thể chứa một hoặc nhiều quảng cáo văn bản.
  • Quảng cáo văn bản sử dụng đặt giá thầu CPM bất kể là quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa hay quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ không xuất hiện trên một đơn vị quảng cáo với quảng cáo văn bản khác.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh bất kể là quảng cáo hiển thị hình ảnh được nhắm mục tiêu theo từ khóa hay quảng cáo hiển thị hình ảnh được nhắm mục tiêu theo vị trí sử dụng đặt giá thầu CPC hay đặt giá thầu CPM cạnh tranh với nhau để xuất hiện trên toàn bộ đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh. Quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn sẽ không chia sẻ một đơn vị quảng cáo với các quảng cáo khác.

3.2 – URL Đích

Đối với chiến dịch Mạng hiển thị, bạn có thể thêm URL đích cho vị trí được quản lý và từ khóa cụ thể. Nếu hiển thị được phân phát có nhiều URL đích, AdWords sẽ sử dụng URL của phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể nhất.

– Theo dõi dữ liệu hiệu suất của bạn:

Bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị, cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí và quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa của bạn.

– Số lần hiển thị cho vị trí bạn đã nhắm mục tiêu:

Khi quảng cáo xuất hiện ở vị trí bạn đã chọn, hiển thị sẽ được báo cáo cả dưới dạng hiển thị vị trí và hiển thị từ khóa.
Bạn có thể xem dữ liệu cho vị trí và từ khóa bằng cách chọn tab Mạng hiển thị. Lưu ý rằng bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất cho chiến dịch nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm và hiển thị hoặc chỉ Mạng hiển thị.

Số lần hiển thị cho vị trí đã nhắm mục tiêu
Ảnh 1: Số lần hiển thị cho vị trí đã nhắm mục tiêu

Dưới đây là cách tìm thống kê của bạn:

  • Để xem số lần hiển thị cho vị trí được quản lý của bạn, nhấp vào tab Vị trí và tìm kiếm vị trí có trạng thái “Được quản lý“. Bạn sẽ thấy dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.
  • Để xem số lần hiển thị cho từ khóa của bạn, nhấp vào tab Từ khóa hiển thị. Bạn sẽ thấy bảng có dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.

Ví dụ:
Giả sử nhóm quảng cáo của bạn có ba từ khóa hoa hồng, hoa tulip và hoa hướng dương và bạn đã chọn www.example.com làm vị trí. Nếu tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh của AdWords quyết định www.example.com là một đối sánh cho các từ khóa của bạn và đặt quảng cáo của bạn trên trang web đó, hiển thị đó sẽ được báo cáo vừa là hiển thị từ khóa vừa là hiển thị vị trí. Đó là do bạn đã bao gồm example.com làm vị trí trong nhóm quảng cáo này.

– Số lần hiển thị cho vị trí bạn chưa nhắm mục tiêu:

Khi từ khóa trong nhóm quảng cáo kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị trên vị trí bạn không nhắm mục tiêu, thì hiển thị đó sẽ được báo cáo vừa là hiển thị từ khóa vừa là hiển thị vị trí.
Bạn có thể xem dữ liệu cho vị trí và từ khóa bằng cách chọn tab Mạng hiển thị.

Lưu ý rằng bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất của bạn cho chiến dịch nhắm mục tiêu tìm kiếm và Mạng hiển thị, Mạng tìm kiếm và hiển thị hay chỉ Mạng hiển thị.

Số lần hiện thị cho vị trí chưa nhắm mục tiêu
Ảnh 2: Số lần hiện thị cho vị trí chưa nhắm mục tiêu

Dưới đây là cách tìm thống kê của bạn:

  • Để xem số lần hiển thị cho vị trí tự động của bạn, nhấp vào tab Vị trí và tìm kiếm vị trí có trạng thái “Tự động“. Bạn sẽ thấy dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.
  • Để xem số lần hiển thị cho từ khóa của bạn, nhấp vào tab Từ khóa hiển thị. Bạn sẽ thấy bảng có dữ liệu hiệu suất của mình, bao gồm cả số lần hiển thị.

Các bài viết hay về ” Google Adword ” bạn có thể tham khảo:


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO > Online Marketing


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận