6 cách cải thiện chiến lược SEO trong Google Webmaster Tools

6 cách cải thiện chiến lược SEO trong Google Webmaster Tools

Giới thiệu “6 cách cải thiện chiến lược SEO trong Google Webmaster Tools” Mời các bạn xem chi tiết tại đây:

Hầu hết các chuyên gia kỹ thuật dựa vào Google Webmaster Tools để phân tích các khía cạnh kỹ thuật của một trang web. Các chuyên gia tập trung vào các dữ liệu như số liệu thống kê thu thập dữ liệu, lỗi trang và những rich snippets.

Ngoài phân tích kỹ thuật, tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Webmaster Tools để cải thiện SEO on-page. Dưới đây là 6 cách sử dụng công cụ Webmaster Tools để cải thiện SEO on-page.

1. Cải tiến HTML

Tìm trong Appearance bạn sẽ thấy HTML Improvements. Báo cáo này cung cấp một ảnh chụp của một vấn đề bất kỳ với thẻ meta descriptions và các thẻ title của trang web cùng với một bản ghi của bất kỳ nội dung đó không phải là lập chỉ mục.

6 cách cải thiện chiến lược SEO - Cải tiến HTML
Ảnh: 6 cách cải thiện chiến lược SEO – Cải tiến HTML

Trong thế giới SEO, chúng ta đều biết rằng điều quan trọng là phải có thẻ mô tả độc đáo và tối ưu thẻ tiêu đề. Báo cáo này cho phép bạn xác định từ khóa dễ dàng hoặc vấn đề thẻ mô tả và ưu tiên những nỗ lực của bạn.

Ví dụ, trong hình trên bạn có thể thấy 634 trang có một thẻ tiêu đề trùng lặp. Nếu tôi bấm vào liên kết “thẻ tiêu đề trùng lặp” thì tôi sẽ được đưa đến một màn hình liệt kê tất cả 634 trang một cách rất nhanh chóng và dễ dàng để xác định tiêu đề trang cần được cập nhật.

2. Nội dung từ khóa

Trong Google Index, bạn sẽ thấy nội dung từ khóa. Nó cho thấy các từ khóa được sử dụng trên trang web của bạn cùng với biến thể từ khóa và ý nghĩa của từ khóa đó. Những dữ liệu này giúp bạn xác định nhanh chóng xem bạn cần tạo thêm nội dung xung quanh một từ khóa xác định, các theme và các chủ đề. Nó cũng hiển thị những trang có các từ khóa xuất hiện trên đó. Bạn hãy xem ví dụ dưới đây, từ khóa được tô đậm là do vấn đề bảo mật.

 6 cách cải thiện chiến lược SEO - Nội dung từ khóa
Ảnh: 6 cách cải thiện chiến lược SEO – Nội dung từ khóa

3. Dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một cách hữu ích để giải thích nội dung của trang web với công cụ tìm kiếm – có thể trong một số trường hợp có thể giúp bảng xếp hạng và lưu lượng truy cập. Nếu bạn đã có cấu trúc dữ liệu trên trang web, Google Webmaster Tools có một tính năng cho thấy các loại dữ liệu có cấu trúc mà Google có thể phát hiện trên trang web của bạn, cùng với những URL có chứa từng loại. Bạn có thể tìm thấy báo cáo này dưới Search Appearance > Structured Data.

6 cách cải thiện chiến lược SEO - Dữ liệu có cấu trúc
Ảnh: 6 cách cải thiện chiến lược SEO – Dữ liệu có cấu trúc
Lưu ý: công cụ này chỉ bao gồm các thực thể top-level trên một trang. Ví dụ, nếu trang web của bạn có chứa một schema.org/Event mà lần lượt có chứa một schema.org / Place thì chỉ mục Even sẽ được tính.

4. Data Markup Helper

Dưới Other Resources, Structured Data Markup Helper cho phép bạn khóa các trường dữ liệu cho các sự kiện, các sản phẩm và nhiều hơn nữa trên trang web. Nếu bạn không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu với đánh dấu cấu trúc thì đây là một công cụ dễ dàng để thực hiện kiểu point và click.
6 cách cải thiện chiến lược SEO - Data Markup Helper
​Ảnh: 6 cách cải thiện chiến lược SEO – Data Markup Helper

5. Sitemaps

Sitemaps cho phép bạn xem tất cả các bản đồ website mà bạn đã thêm vào (hoặc Google tìm thấy) cùng với số liệu thống kê như ngày cuối cùng nó đã được xử lý và số lượng các trang được submit và lập chỉ mục. Những số liệu thống kê có thể được xem bằng content-type nghĩa là web, video, hình ảnh và tin tức.

Một tính năng tuyệt vời là lựa chọn thử nghiệm sitemap, bạn cung cấp địa chỉ của một sitemap và Google quét nó một cách nhanh chóng để phát hiện ra bất kỳ lỗi cần phải được fixed.

6. Loại bỏ URL

Nếu bạn cần phải loại bỏ một URL từ chỉ mục của Google thì bạn có thể sử dụng tính năng Remove URLs trong Google Webmaster Tools. Đây là một công cụ rất mạnh nên bạn cần phải sử dụng cẩn thận. Bạn chỉ được phép sử dụng công cụ này nếu bạn muốn loại bỏ vĩnh viễn một URL (trái ngược với chuyển hướng nó).

Google cung cấp một ví dụ tuyệt vời trong phần trợ giúp của họ – nếu bạn vô tình hiển thị thông tin bí mật như số thẻ tín dụng và bạn cần phải loại bỏ một trang thì bạn có thể yêu cầu loại bỏ nhanh các URL này. Bạn sẽ tìm thấy công cụ này dưới “Google Index” trong điều hướng bên trái.

Lời Kết

Tôi nhận thấy rằng công cụ Google Webmaster Tools này giúp tôi cải thiện những nỗ lực SEO và giảm thời gian phân tích. 6 tính năng này chỉ là một trong số ít những tính năng mà Google Webmaster Tools cung cấp. Tôi khuyên bạn nên khám phá những cách thức mà GWT có thể giúp bạn thực hiện một chương trình SEO on-page hiệu quả.


SEO FAQ > Học SEO  > Kiến thức SEO > Google Webmaster Tools


SEO FAQ   |   Hoi dap SEO   |   Hỏi đáp SEO   |   Hoc SEO   |   Huong dan hoc SEO   |   Hoc SEO o dau   |   Tu hoc SEO   |   Hoc lam SEO   |   Dao tao SEO   |   Cong ty SEO   |   Dich vu SEO    |   Kien thuc SEO   |    Xay dung lien ket   |   SEO Google   |    SEO Onpage   |   SEO Offpage   |   SEO 2015

Chia sẻ bài viết

Bình luận